Peygamber İsimleri

Muhterem okuyucu,

Dünya’ya ayak basan ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem ile birlikte tarih boyunca çeşitli dönemlerde insanlığa bazı peygamberler gönderilmiştir. Bu peygamberlerin kim olduklarını, isimlerinin ne olduğunu, hangi dönemlerde ve hangi ilahi mesajlarla insanlığa seslendiğini çeşitli dini kaynaklar ile birlikte öncelikle yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’den öğrenebiliriz. İşte biz bu makalemizde yüce kitabımız başta olmak üzere dini kaynakların bize bildirmiş olduğu peygamber isimleri ile ilgili bir derleme yapacağız.

A- Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler

1- Hz. Adem – İlk insan ve ilk peygamberdir. Eşi Hazreti Havva ile insanlığın atasıdırlar.

2- Hz. İdris – Kronolojik olarak net olmamakla birlikte Hz. Adem’den sonra gönderilen peygamberdir. Suhuf indiren nebilerden biridir.

3- Hz. Nuh – Tarihen insanlığın ikinci babası olarak geçen peygamberdir. Kavmi suda boğularak helak olmuş, ona inanlar yaptığı gemiye binerek salimen hayatına devam etmişlerdir. Hz. Nuh’un nubuvveti sırasında dünya nüfusunun kavminden ibaret olduğuna ve iman etmeyenlerin helak olması ile birlikte gemisindeki insanların neslinden insanlığın devam ettiğine inanılır.

4- Hz. Hud – Günümüzdeki Yemen sınırlarında yaşayan Ad kavmine gönderilen peygamberdir. Ad kavmi helak olmuş kavimlerden biridir. Kavmi helak olduktan sonra Hz. Hud’un Mekke’ye gelerek kendisine iman edenlerle burada yaşadığına inanılır.

5- Hz. Salih – Ad kavminin helak olmasından sonra yaşayan (bugün ki Şam ve Hicaz arasındaki bölgede yaşayan) Semud kavmine gönderilmiş peygamberdir. Onun da kavmi tıpkı Ad kavmi gibi helak olmuştur.

6- Hz. Lut – Hz. İbrahim ile yakın akraba olduğuna inanılan Hz. Lut’un da kavmi helak olmuştur.

7- Hz. İbrahim – Kendinden sonra gelen tüm peygamberlerin atası olarak kabul edilir. Putları kıran kutlu peygamber ve küçük yaşta ölen tüm çocukların babası hükmündedir. Cömertliği ve teslimiyeti ile bilinir.

8- Hz. İsmail – Hz. İbrahim’in nübüvvet bahşedilmiş iki oğlundan biridir. Kurban bayramına ilham olan meşhur kıssanın kahramanıdır.

9- Hz. İshak – Hz. İbrahim’in nübüvvet bahşedilmiş diğer oğludur.

10- Hz. Yakub – Hz. İshak’ın soyundan gelen nebidir. İsrailoğlullarının babasıdır.

11- Hz. Yusuf – Hz. Yakub’un kaybolan oğludur. Bir tüccarın kuyudan çıkarıp köle diye Mısır’da sattığı ve sonrasında Mısır’ın sultanlarından biri olan nebidir. Güzel yüzü ile meşhurdur.

12- Hz. Eyyup – Sabrın timsalidir. Her türlü hastalık ve imtihana rağmen şükrünü eksik etmemiş örnek bir nebidir.

13- Hz. Şuayb – Medyen ve Eyke halkina peygamber olarak gönderildi. Bu iki ülkede ayri ayri mücadelede bulundu. Bu iki toplumla yaptigi mücadelesi, çesitli ayetlerde geçmektedir.

14- Hz. Musa – Resul denilen kendilerine kitap indirilen peygamberlerden ilkidir. Kutsal Tevrat kitabı Hz. Musa’ya indirilmiştir.

15- Hz. Harun – Rivayete göre konuşma zorluğu çeken Hz. Musa’ya yardımcı olması için aynı kavme karşı görevlendirilen kardeşidir.

16- Hz. Davut – Zebur kitabının indirildiği peygamberdir. Sultan peygamberlerden biridir. Gönderildiği kavminin hem peygamberi hem de sultanıdır.

17- Hz. Süleyman – Hz. Davut (a.s.)’un oğludur. İnsan ve cine hükmeden yeryüzünün gördüğü en kudretli saltanat sahibi nebidir. Hayvanlara, doğaya ve görülmeyen varlıklara hükmeden, onlarla konuşabilen ve tarihe “Sultan Süleyman” olarak geçen nebidir.

18- Hz. Zülkifl – Nübüvveti tartışma konusu olmuş olsa da din bilginlerinin ekser rivayetine göre peygamberdir.

19- Hz. Yunus – Kavmini terk ettiği için uyarılan ve af dilemesi ile meşhur olmuş nebidir.

20- Hz. İlyas – Hz. Musa (a.s)’dan sonra gelen nesebi Hz. Harun (a.s)’a dayandigi rivayet edilen bir israilogullari Peygamberi.

21- Hz. Elyesa – İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyâs aleyhisselâmdan sonra gönderilmiştir. Hz. Musa (a.s.) dinini yaymakla vazifelendirilmiştir.

22- Hz. Zekeriyya – İsrailoğullarından olan Hz. Zekeriyya bozulmaya yüz tutmuş Museviliğin devamı için gönderilmiş nebidir.

23- Hz. Yahya – Hz. İsa’dan önce yine İsrailoğulları içerisine gönderilen ve Hz. İsa’nın gelişine hazırlık yapan nebidir.

24- Hz. İsa – Kitap gönderilen dört resulün üçüncüsüdür. Tahrif edilmiş Tevrat kitabının hükmünü kaldırmış ve İncil ile hükmedilmesi için gönderilmiştir. Sapkınlığa düşmüş İsrailoğulları tarafından öldürülmek istenmiş ve Allah katına çıkarılmış, kıyamete yakın yeniden yeryüzüne zuhur edecek ve  bu kez Kur’an-ı Kerim üzere hükmedecektir.

25- Hz. Muhammed (s.a.v.) – Son peygamberdir. Diğer peygamberlerin aksine belli bir kavme değil devrinde yaşamış ve sonrasında yaşayacak tüm insanlığa gönderilmiştir. Kitap gönderilen Dört peygamberlerden biridir. M. 571 Yılında (Hicretten 51 yıl önce) Mekke’de doğmuş Hicretten 10 yıl sonra (Miladi 532)  Medine’de vefat etmiştir. Kabri Medine-i Münevvere şehrinde Mescidi Nebevi içindedir.

B- Kur’an’da Adı Geçmediği Halde Peygamber Olduğuna İnanılan İsimler

Makalenin devamı hazırlanıyor.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: