Niyet

“Yâ Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle, Allâhü Ekber’

Kılınışı

Her rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur

İki rek’atte bir selâm verilerek 100 rek’atte tamamlanır

Her rek’atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek’at olarak da kılınabilir.

(Hz. Allâh’ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey, (TÂHÂ’nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’in ismidir.
İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere ,
Salevât-ı şerîfe: 14 kere,
Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere,
Âyetü’l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere
Lekad câeküm…’ (besmeleyle): 14 kere

tevbe128_129

“Lekad caekum resülun min enfusikum aziz(azizun), aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu-minine raüfun rahim(rahimun).TEVBE – 128
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü(hasbiyallahu), la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim(azimi).”TEVBE – 129

14 kere ‘Yâsîn’ dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf
İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere
Felak Suresi (besmeleyle): 14 kere
Nas Suresi (besmeleyle): 14 kere
14 kere:

subhanallahi

“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.”

Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere

salavatiserif

“Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.”

Mânâsı:
Allâh’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“

Not: Bu makale ihvan forum ve çeşitli kaynaklar kullanılarak derlenmiştir. İçerik ile ilgili herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen iletişim sayfasından veya alttaki yorum bölümünden bizimle irtibata geçiniz.

7 thoughts on “Hayır Namazı Nasıl Kılınır?

 1. Forumda baş-tacı ettiğiniz adamlar “Allahın yarattığı her gün aynıdır, günlerin ve gecelerin birbirlerine bir üstünlüğü yoktur!” deyip, Rabbimizin İsm-i Celâl’inin yanında Rasululllah-sallallahu aleyhi vesellem- Efendimizin İsm-i Nebi’si bulunduğu için camileri bile gitmeyi zaid görürlerken, siz kalkmışsınız burada 100 rekâtlık nafile bir namazdan bahsediyorsunuz!
  Bizce, önce mefsedetler defedilir, ondan sonra menfaatler düşünülür.
  Forumdaki mefsedetleri ve kendlerini ösülüman zanneden parazitleri defetmedikten sonra, dini yönden bir arpa boyu bile bir ilerleme kaydetmeniz asla mümkün değildir diye düşünüyorum.

  1. Muhterem fakiri abi. Dünya bizden ve bizlerin görüşünden ibaret değildir. Bu denli kökten karşıtlığa da biz karşıyız. Herkes düşüncesini dile getirmez ise yanlış olan düşünceye nasıl muhalefet edilir? Birileri çıkacak yanlış şeyler söyleyecek ki bizim görüşümüzün doğru olduğu anlaşılsın. Bu çerçevede bakış açınızı değiştirmenizi dilerim.

   1. Biz kendi fikrimizi yazmadık ! Naklettiğimiz Mecellenin en önemli Fıkhı Kaidelerinden birisidir. Yani, siz bizim kökten karşıtlıımıza falan değil, her şeyden önce bu değişmez fıkhı kaideye muhalif ve karşısınız ! Ne nakletmiştik ?
    “Def’-i mefâsid, celb-i menâfiden evlâdır.” (Açıklamalı Mecelle-Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Hazr. Ali Himmet Berki, İst. T.Y. Sh. 21, Md. 30.) Yani, “Kötülükleri defetmek, menfaat sağlamaktan daha iyidir.” “Zarardan korunmak, gelecek kazançtan daha iyidir. İleride ne olduğu belirsiz bir menfaat için, mevcud bir menfaat fedâ edilemez.” (Sadeleştirilmiş Mecelle, Sadş. İbrahim Ural- Salih Özcan, İst. 1995, Sh. 27, Md. 30.) “Bir şeyde fesâdla, menfaat karşılaşmış olsa, menfaat elde etmeye bakılmayıp fesâdın ortadan kaldırılmasına çalışılır.” (Kavâid-i Külliye- Fıkhî Kaîdeler/Mecelle, İst. 1992, Sh. 17, Md. 29.)

    Şimdi size şunusoruyoruz:
    Bakış açısını biz mi değiştirelim, yoksa sizin gibi kaş yapayım derken göz çıkaranlar mı değiştirsin ?

    1. Biz yanlış isek bakış açımızı biz değiştirelim eyvallah. Ancak şu hususa bir kez daha dikkatinizi celbetmek gerekir ki; Biz dinin kaynağı hüviyetinde olmadığımız için, açık uçlu içeriklere “yer sağlayıcı” sıfatı ile yayın yapan bir site olduğumuz için içtihat makamı da sayılamayacağımız için zikretmiş olduğunuz kaide bize ağır sorumluluk yükler. Kötülükleri defetmek adına içtimai hayatta ne gibi bir set çekilebilir? Sizinle farklı düşünen insanın yaınından sessizce kalkıp gidebilir yahut yüksek sesle itiraz ederek etrafta kulak misafiri olanların başka bir yerde aynı tuzağa düşmesine engel olabilirsiniz. Demek istediğimizi net olarak ifade edemiyoruz lakin muhalif ve aykırı hatta münkirlik akan fikirlere karşıtlık onları çürütmekle mümkündür. Engellemek kolaycılıktır.

     1. Yaw, tamamen kendi kendinize kendi yanlarınızıdan ve isabetsiz düşüncelerinizden hareket ederekgüyâ bir hizmet ettiğinizi veya toplumda bir fayda sağladığınızı zannediyorsunuz !
      “…muhalif ve aykırı hatta münkirlik akan fikirlere karşıtlık onları çürütmekle mümkünmüşmüş !”
      Böyle bir çalışma veya hizmet türü hangi devirde kim tarafından uygulandı ? Eğer, Said-i Nursi Hz.lerini örnek verecek olursanız , O’nun böyle sizin gibi,gar-ı muslimleri, bozuk ve sapık fikirlileri veya iman etmeyenleri karşısına alıp, onları ikna etme gibi bir ameliyede asla bulunmadığını bilmiyor msunuz ? O sadece telif ettiği risalelerinde bu yanlış yolda olanlardan gelebilecek soruları kendi kendine cevaplandırmıştır. hillerden yüzçevYoksa, eğer böyle yapmayıp, sizin gibi yapmış olsaydı, O da Rabbimizin “…Cahillerden yüz çevir.” buyruğuna uymamış olurdu ki, bu çok büyük bir vebâl yüklenmek olurdu!
      Size tavsiyem odur ki, dini konularda kendi kendinize yol ve yöntem belirlemeyin ! Asıl bunun çok büyük mesuliyeti ve vebâli vardır. Vesselâm.

 2. Üçayları en güzel bir şekilde bizi sürekli yasaklayarak ihyâ ettiğinizi sanıyorum ! Ramazanda da en azından 1 aylık yasaklama getirdiğinizde cennetteki yeriniz hazır ve nazırdır !
  Forumun umurunu dalkavuklara ve mezhebsizlere telim etmek yegâne göreviniz olsun !
  Sizi bu amellerinizden dolayı kutlamayan insan değildir ! Vesselâm.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: